วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แนะนำพื้นฐานการออกแบบเว็บ


แนะนำพื้นฐานการออกแบบเว็บ


วัตถุประสงค์
                1. สามารถอธิบายกระบวนการพื้นฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ได้
                2.  เข้าใจถึงปัญหาที่สำคัญของการพัฒนาเว็บไซต์  ระดับความรุนแรงของปัญหา  และเกณฑ์ในการจำแนกระดับความรุนแรงของปัญหา
                3.  ทราบถึงคุณลักษณะของเว็บไซต์ที่ดี  และหลักการออกแบบเว็บไซด์เบื้องต้น
                4.  สามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออกแบบเว็บได้

                การติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต  เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่สำคัญ  กล่าวคือ  ผู้ใช้  (User)  ไม่ได้เป็นเพียงผู้รับข่าวสารจากสื่อเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป  แต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ต  ซึ่งได้รวบรวมเว็บไซต์   (Web site)   จากทั่วทุกมุมโลกเอาไว้  นับว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้ใช้ที่มีทางเลือกให้ค้นหาข้อมูลหลากหลายขึ้น  ในทางกลับกันก็เป็นหน้าที่ของบริษัทหรือผู้พัฒนาเว็บที่นอกจากจะต้องออกแบบเว็บให้สวยงามแล้วจะต้องสามารถใช้งานง่าย  มีประสิทธิภาพ  และมีข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรธุรกิจที่ใช้เว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อกลางวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว  หากขาดการออกแบบเว็บที่มีประสิทธิภาพ  ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกดูข้อมูลตามที่ต้องการได้  หรือต้องใช้เวลานานกว่าจะดาวน์โหลดข้อมูลหมด  บริษัทอาจต้องสูญเสียลูกค้าไปได้  ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์จึงจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดีทั้งการเลือกใช้เครื่องมือบนหน้าเว็บ  สารสนเทศที่ต้องการนำเสนอ  และกลยุทธ์ที่ทำให้มีผู้เข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์มากขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพผลกระทบที่เกิดจากการออกแบบเว็บที่ขาดประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงอธิบายวิธีการออกแบบเว็บให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน  โดยมุ่งเน้นการออกแบบเว็บสำหรับงานทางธุรกิจ  (E-Commerce)  เป็นหลัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
;